kultura

Probuzení Mezi 2 A 3

Probuzení mezi 2 a 3: Nejlepší hudba pro děti v kultuře

Probuzení mezi 2 a 3 lety je obdobím plným objevování a růstu. Děti v tomto věku začínají projevovat svou osobnost, rozvíjet své dovednosti a získávat nové zkušenosti. Je to také čas, kdy se jejich smysly stále více otevírají a hudba se stává důležitou součástí jejich každodenního života. Hudba může být...

Slávky

Slávky: Hudební klenoty české kultury

Slávky jsou jedním z nejpřednějších symbo lů české kultury. Tyto ptačí druhy se vyskytují v celé evropské oblasti, ale právě u nás mají Slávky zvláštní místo v srdcích mnoha lidí. Slavící píseň je často spojována s přicházejícím jarem a s ním spojenými pozitivními změnami. V minulosti byly slavíci...