piskomil

Piskomil

Pískomil: Nová vlna na české hudební scéně?

Co je to piskomil (v hudbě)? V kontextu hudební skupiny se termín "piskomil" používá spíše neformálně a s humorným podtónem. Neoznačuje žádný oficiální hudební nástroj ani žánr. Místo toho se používá k popisu hudebníka, který hraje na nástroj (nebo zpívá) s přehnanou vervou a technickou zdatností, často na úkor...