text hymny, která symbolizuje národní jednotu a hrdost na vlast